Τσάντα BD tes

  • BD Test Pack

    Πακέτο δοκιμής BD

    Το Bowie & Dick Test Pack είναι μια συσκευή μιας χρήσης που αποτελείται από ένα χημικό δείκτη χωρίς μόλυβδο, ένα φύλλο δοκιμής BD, τοποθετείται ανάμεσα σε πορώδη φύλλα χαρτιού, τυλιγμένο με χαρτί κρεπ, με ετικέτα ατμού στην κορυφή της συσκευασίας. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της απόδοσης αφαίρεσης αέρα και διείσδυσης ατμού σε αποστειρωτή ατμού παλμού κενού