Χειρουργικό πακέτο

 • Surgical Extremity Pack

  Πακέτο χειρουργικού Extremity

  Το χειρουργικό πακέτο Extremity είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Το χειρουργικό πακέτο μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Το αναλώσιμο πακέτο άκρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας λειτουργίας.

 • Surgical Laparoscopy Pack

  Πακέτο χειρουργικής λαπαροσκόπησης

  Το χειρουργικό πακέτο λαπαροσκόπησης είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Το πακέτο λαπαροσκόπησης μπορεί αποτελεσματικά να απορροφήσει το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Το πακέτο λαπαροσκοπίας μίας χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας λειτουργίας.

 • Surgical Angiography Pack

  Πακέτο χειρουργικής αγγειογραφίας

  Το χειρουργικό πακέτο αγγειογραφίας είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Το χειρουργικό πακέτο μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Το αναλώσιμο πακέτο χειρουργικής αγγειογραφίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας.

 • Surgical Delivery Pack

  Πακέτο χειρουργικής παράδοσης

  Το χειρουργικό πακέτο παράδοσης είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Το χειρουργικό πακέτο μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Το αναλώσιμο πακέτο χειρουργικής παράδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας.

 • Surgical Universal Pack

  Χειρουργικό πακέτο γενικής χρήσης

  Το χειρουργικό πακέτο γενικής χρήσης είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Το χειρουργικό πακέτο μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Το χειρουργικό πακέτο μιας χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας.

 • Surgical Ophthalmic Pack

  Χειρουργικό οφθαλμικό πακέτο

  Το χειρουργικό οφθαλμικό πακέτο είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Το χειρουργικό πακέτο μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Η αναλώσιμη χειρουργική οφθαλμική συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας.

 • Disposable Cesarean Pack

  Μίας χρήσης καισαρική συσκευασία

  Το καισαρική χειρουργική συσκευασία είναι μη ερεθιστικό, άοσμο και δεν έχει παρενέργειες για το ανθρώπινο σώμα. Η χειρουργική καισαρική συσκευασία μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά το εξίδρωμα του τραύματος και να αποτρέψει τη βακτηριακή εισβολή.

  Η καισαρική χειρουργική συσκευασία μιας χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απλότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας.