កាបូបឌីអេសឌី

  • BD Test Pack

    កញ្ចប់សាកល្បងឌីអេសប៊ី

    កញ្ចប់សាកល្បងបូឌីនិងឌីកគឺជាឧបករណ៍ប្រើតែមួយដែលមានសូចនាករគីមីគ្មានការនាំមុខសន្លឹកតេស្តប៊ីឌីដាក់នៅចន្លោះក្រដាសដែលមានរាងសំប៉ែតរុំជាមួយក្រដាស crepe ជាមួយនឹងផ្លាកសូចនាករចំហុយនៅលើកញ្ចប់ខាងលើ។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងការដកខ្យល់និងការអនុវត្តការជ្រៀតចូលនៃចំហាយនៅក្នុងឡចំហាយជីពចរ។