Торба BD tes

  • BD Test Pack

    Пакет за тестирање БД

    Bowie & Dick Test Pack е уред за еднократна употреба, кој се состои од хемиски индикатор без олово, тест лист БД, поставен помеѓу порозни листови хартија, завиткан со креп хартија, со ознака за пареа на горниот дел од пакетот. Се користи за тестирање на ефикасноста на отстранување на воздухот и навлегување на пареа во стерилизатор на пулс вакуум пареа.