നെയ്തെടുത്ത കൈലേസിൻറെ

 • എക്സ്-റേ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ അണുവിമുക്തമായ നെയ്തെടുത്ത സ്വാബ്സ്

  എക്സ്-റേ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ അണുവിമുക്തമായ നെയ്തെടുത്ത സ്വാബ്സ്

  ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 100% കോട്ടൺ നെയ്തെടുത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്,

  കാർഡിംഗ് നടപടിക്രമം വഴി യാതൊരു മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ.മൃദുവായ, വഴങ്ങുന്ന, നോൺ-ലൈനിംഗ്, നോൺ-ഇററിറ്റിംഗ്

  ആശുപത്രികളിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു .അവ ആരോഗ്യപരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്.

  ETO വന്ധ്യംകരണവും ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിനും.

  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ആയുസ്സ് 5 വർഷമാണ്.

  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന്:

  എക്സ്-റേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അണുവിമുക്തമായ നെയ്തെടുത്ത സ്രവങ്ങൾ ശുചീകരണം, ഹെമോസ്റ്റാസിസ്, രക്തം ആഗിരണം ചെയ്യൽ, ശസ്ത്രക്രിയ ആക്രമണാത്മക ഓപ്പറേഷനിൽ മുറിവിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളൽ എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

സന്ദേശം വിടുകഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക