හුදකලා ගවුම

  • Non Woven(PP) Isolation Gown

    වියන ලද (පීපී) හුදකලා ගවුම

    සැහැල්ලු බරැති පොලිප්‍රොපිලීන් නොබැඳි රෙදි වලින් සාදන ලද මෙම ඉවත දැමිය හැකි පීපී හුදකලා ගවුම ඔබට සුවපහසුව සහතික කරයි.

    සම්භාව්‍ය බෙල්ල සහ ඉණ ප්‍රත්‍යාස්ථ පටි මගින් ශරීරයට හොඳ ආරක්ෂාවක් ලැබේ. එය වර්ග දෙකක් ඉදිරිපත් කරයි: ප්‍රත්‍යාස්ථ කෆ් හෝ ගෙතූ කෆ්.

    පීපී අයිසොලටින් ගවුම් වෛද්‍ය, රෝහල්, සෞඛ්‍ය සේවා, ce ෂධ, ආහාර කර්මාන්තය, රසායනාගාරය, නිෂ්පාදන සහ ආරක්ෂාව යන අංශවල බහුලව භාවිතා වේ.