کاغذ کرپ

  • کاغذ کرپ پزشکی

    کاغذ کرپ پزشکی

    کاغذ بسته بندی کرپ یک راه حل بسته بندی خاص برای وسایل و ست های سبک تر است و می تواند به عنوان بسته بندی داخلی یا خارجی استفاده شود.

    کرپ برای استریلیزاسیون با بخار، استریلیزاسیون اکسید اتیلن، استریلیزاسیون اشعه گاما، استریلیزاسیون پرتو یا استریلیزاسیون فرمالدئیدی در دمای پایین مناسب است و راه حل قابل اعتمادی برای جلوگیری از آلودگی متقابل با باکتری است.سه رنگ کرپ ارائه شده آبی، سبز و سفید و در اندازه های مختلف در صورت درخواست موجود می باشد.

پیغام بگذاریدبا ما تماس بگیرید