رول استریلیزاسیون

  • رول استریلیزاسیون پزشکی

    رول استریلیزاسیون پزشکی

    رول استریلیزاسیون آب بندی حرارتی پزشکی

    رول های استریلیزاسیون از کاغذ و فیلم درجه پزشکی ساخته می شوند.آنها را می توان برای استریلیزاسیون بخار و گاز EO استفاده کرد.برای جلوگیری از مهاجرت رنگدانه جوهر به محصول، همه چاپ ها در خارج از منطقه بسته بندی قرار دارند.نشانگرها بر پایه آب، غیر سمی هستند و نتیجه دقیقی را برای بخار و گاز EO ارائه می دهند.

پیغام بگذاریدبا ما تماس بگیرید