عینک

  • عینک پزشکی

    عینک پزشکی

    عینک ایمنی عینک محافظ از ورود ویروس بزاق، گرد و غبار، گرده و غیره جلوگیری می کند.طراحی دو طرفه ضد مه.باند الاستیک قابل تنظیم، طولانی ترین فاصله قابل تنظیم باند 33 سانتی متر است.

پیغام بگذاریدبا ما تماس بگیرید