ม้วนฆ่าเชื้อ

  • Medical Sterilization roll

    ม้วนฆ่าเชื้อทางการแพทย์

    ม้วนฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทางการแพทย์

    ม้วนฆ่าเชื้อทำจากกระดาษและฟิล์มเกรดทางการแพทย์ สามารถใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและ EO Gas สำนักพิมพ์ทั้งหมดตั้งอยู่นอกพื้นที่บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเม็ดสีของหมึกไปยังผลิตภัณฑ์ ตัวบ่งชี้เป็นน้ำไม่เป็นพิษและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับไอน้ำและ EO Gas