ม้วนฆ่าเชื้อ

  • ม้วนฆ่าเชื้อทางการแพทย์

    ม้วนฆ่าเชื้อทางการแพทย์

    ม้วนฆ่าเชื้อปิดผนึกด้วยความร้อนทางการแพทย์

    ม้วนฆ่าเชื้อทำจากกระดาษและฟิล์มเกรดทางการแพทย์สามารถใช้สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและก๊าซ EOรอยพิมพ์ทั้งหมดจะอยู่นอกพื้นที่บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการย้ายของเม็ดสีหมึกไปยังผลิตภัณฑ์อินดิเคเตอร์เป็นแบบน้ำ ไม่เป็นพิษ และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสำหรับไอน้ำและก๊าซ EO

ทิ้งข้อความไว้ติดต่อเรา