Shanghai JPS Medical Co., Ltd.

HDPE Apronlar

Gysga düşündiriş:

Öýjükler 100 bölek polibaglarda gaplanýar.

Bir gezek ulanylýan HDPE perronlary bedeni goramak üçin tygşytlylykdyr. Suw geçirmeýän, hapa we ýag garşylygy bar.

Iýmit hyzmaty, eti gaýtadan işlemek, nahar bişirmek, iýmit bilen işlemek, arassa otag, bagbançylyk we çap etmek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we peýdalary

Reňk: ak, gök

Ölçegi: 27 × 42 ″ (69x107 sm), 28 × 46 ″ (71x117 sm), 32 ″ x49 ″ (80x125 sm)

Material: 18-20 mikron HDPE

Nagyşlanan ýer

Ykdysadyýet we suw geçirmeýän

Gaplamak: 100 sany sumka / sumka, 10 halta / karton guty (100 × 10)

Tehniki maglumatlar we goşmaça maglumatlar

1

JPS, Hytaýyň eksport kompaniýalarynyň arasynda ýokary abraý gazanan ynamdar bir gezek ulanylýan ellik we egin-eşik öndürijisidir. Biziň abraýymyz, dürli pudaklarda dünýädäki müşderilere arassa we ygtybarly önümler bermekden, müşderileriň arz-şikaýatlaryndan dynmak we üstünlik gazanmak üçin gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň