Shanghai JPS Medical Co., Ltd.

Hirurgiki geýinmek

 • Absorbent hirurgiki steril aýlaw gubkasy

  Absorbent hirurgiki steril aýlaw gubkasy

  100% pagta hirurgiki doka aýlaw gubkalary

  Doka süpürgiçiniň hemmesi maşyn bilen bukulýar.Arassa 100% pagta ýüplügi önümiň ýumşak we ýelmeşmegini üpjün edýär.Iň ýokary siňdiriş, islendik eksudat gany siňdirmek üçin padleri ajaýyp edýär.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda, rentgen we rentgen däl bukulan we açylmadyk dürli görnüşli padleri öndürip bileris. Lap gubkasy işlemek üçin ajaýyp.

 • Deriniň reňki ýokary elastik bandaj

  Deriniň reňki ýokary elastik bandaj

  Poliester elastik bandaj poliester we rezin sapaklardan ýasalýar.üýtgewsiz uçlary bilen saýlanýar, hemişelik çeýeligi bar.

  Bejergi, işden we sport şikesleriniň gaýtalanmagynyň öňüni almak, varikoz damarlarynyň zeperlenmegi we işlemegi, şeýle hem damar ýetmezçiligini bejermek üçin.

 • Pagta ýüňi

  Pagta ýüňi

  100% arassa pagta, ýokary siňdiriji.Absorbent pagta ýüň, hapalary aýyrmak üçin daralan, soň bolsa agardylan çig pagta.
  Pagta ýüňüň dokumasy, köplenç kartoçkany gaýtadan işlemek sebäpli gaty ýüpek we ýumşakdyr. Pagta ýüňi ýokary temperatura we ýokary basyş bilen arassa kislorod bilen agarýar, nepislerden, ýaprak gabygyndan we tohumlaryndan halas bolup, hödürläp biler ýokary siňdiriş, gaharlanma ýok.

  Ulanylan: Pagta ýüňi pagta topy, pagta bentleri, lukmançylyk pagta ýasamak üçin dürli görnüşde ulanylyp ýa-da gaýtadan işlenip bilner
  we ş.m., sterilizasiýa edilenden soň ýaralary gaplamak we beýleki hirurgiki meselelerde hem ulanylyp bilner.Oundsaralary arassalamak we süpürmek, kosmetika serişdeleri üçin amatly.Klinika, stomatologiýa, garrylar öýleri we hassahanalar üçin amatly we amatly.

 • Pagta çigidi

  Pagta çigidi

  Pagta çigidi makiýaup ýa-da polat aýyryjy hökmünde ajaýyp, sebäbi bir gezek ulanylýan pagta süýümleri biodegrirlenip bilner.Maslahatlary 100% pagta bilen ýasalanlygy sebäpli, olar ýumşak we pestisidlerden mahrum bolup, olary çaga we iň duýgur deride ulanmak üçin ýumşak we ygtybarly edýär.

 • Lukmançylyk siňdiriji pagta topy

  Lukmançylyk siňdiriji pagta topy

  Pagta toplary, 100% lukmançylyk siňdiriji pagta süýüminiň top görnüşidir.Işleýän maşynyň üsti bilen, pagta girewi top görnüşinde gaýtadan işlenýär, ajaýyp siňdiriş, ýumşak we gaharlanma ýok.Pagta şarlarynyň lukmançylyk pudagynda wodorod peroksid ýa-da ýod bilen ýaralary arassalamak, şeýle duzlar we kremler bilen derini bejermek we ok atylandan soň gan saklamak ýaly köp ulanylyşy bar.Şeýle hem hirurgiki amallar, içerki gany siňdirmek üçin ulanylmagyny talap edýär we saralmazdan ozal ýarany ýapmak üçin ulanylýar.

 • Gauze bandaj

  Gauze bandaj

  Doka bandajlary ýokary temperatura we basyş peselip, agardylan, taýýar, ýokary siňdiriş arkaly arassa 100% pagta ýüplükden ýasalýar.Softumşak, dem alýan we amatly.Bandaj rulonlary hassahana we maşgala üçin zerur önümlerdir.

 • Sterile Gauze rentgen bilen ýa-da ýok

  Sterile Gauze rentgen bilen ýa-da ýok

  Bu önüm, ýörite prosesi ulanmak bilen 100% pagta doka bilen öndürilýär,

  kartoçka amallary bilen hiç hili hapalar bolmazdan.Softumşak, ýumşak, asma däl, gaharlandyryjy däl

  hassahanalarda hirurgiki operasiýada giňden ulanylýar .Bu lukmançylyk we şahsy ideg üçin sagdyn we ygtybarly önümlerdir.

  ETO sterilizasiýa we ýekeje gezek ulanmak üçin.

  Önümiň ömri 5 ýyl.

  Niýetlenen ulanmak:

  Rentgen bilen steril doka çişleri arassalamak, gemostaz, gan siňdirmek we operasiýa invaziv operasiýasynda ýaradan eksudasiýa üçin niýetlenendir.