Shanghai JPS Medical Co., Ltd.

Biz hakda

Şanhaý JPS Medisina

JPS Group 2010-njy ýyldan bäri Hytaýda lukmançylyk bir gezek ulanylýan we diş enjamlaryny üpjün ediji üçin öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji bolup durýar. Esasy kompaniýalar:

Şanhaý JPS Medical Co., Ltd.

Şanhaý JPS Dental Co., Ltd.

JPS International Co., Ltd. (Hongkong)

Şanhaý JPS Medical Co., Ltd.-de aşakdaky ýaly 2 zawod bar:

JPS Dokalan Önümler Co., Ltd.

Esasy önümler: dokalan hirurgiki köýnek, izolýasiýa köýnegi, ýüz maskasy, şapka / aýakgap örtükleri, çyzgylar, padiň aşagy we dokalan esbaplar.

JPS lukmançylyk geýim kärhanasy

80-den gowrak ýurt boýunça birinji we milli we sebit distribýutorlaryna we hökümetlerine lukmançylyk we hassahana bir gezek ulanylýan, diş bir gezek ulanylýan önümler we diş enjamlary bilen üpjün edýäris.Hususan-da, hassahanalara, stomatologiýa merkezlerine we bejeriş merkezlerine 100-den gowrak görnüşli hirurgiki önüm berýäris.

CE (TÜV) we ISO 13485 şahadatnamalary bar.

JPS missiýasy:

Patientsokary hilli we amatly önümler bilen hassalar we lukmanlar üçin howpsuzlygy we amatlylygy üpjün ediň!

Hyzmatdaşymyza netijeli, hünär hyzmatlaryny we ýokançlygyň öňüni alyş çözgütlerini hödürläň.

JPS, Hytaýdaky ygtybarly hyzmatdaşyňyz.