winil ellik

 • Bir gezek ulanylýan gök winil ellikler ýeňil tozan

  Bir gezek ulanylýan gök winil ellikler ýeňil tozan

  Kod: VGLP001

  Poroşok winil ellikler dürli çäreleriň dowamynda ajaýyp goragy hödürleýär.Gaty arassaçylyk düzgüni üçin ulanmak üçin amatly.

  Poroşok winil ellikler, esasanam köp ýerlerde geýmegi aňsatlaşdyrýan we ellikleriň bir-birine ýapyşmagynyň öňüni alyp biljek mekgejöwen goşuldy.Poroşok ellikler uzak wagtlap geýilende, poroşok ulanyjynyň derisine ýapyşyp, duýgurlyga ýa-da allergiýa sebäp bolup biler.

  Poroşok winil ellikler, adatça donor serişdesi hökmünde goşulýan mekgejöwen poroşokyny öz içine alýar.Poroşok lateks bölejiklerini özüne siňdirýär we allergiýa sezewar bolan daşaýjy hökmünde özüni alyp barýar.

  Azyk senagatynda, lukmançylyk barlagynda, stomatologiýada, saglygy goraýyşda, arassa otagda, laboratoriýada, gözellikde (boýag saçlary), derman öndürmekde, gaz ýuwmakda, awtoulag ýuwmakda we maşyn bejermekde giňden ulanylýar.

 • Bir gezek ulanylýan gök winil ellikli poroşok, tabşyrylanlaryň köpüsinde giňden ulanylýar

  Bir gezek ulanylýan gök winil ellikli poroşok, tabşyrylanlaryň köpüsinde giňden ulanylýar

  Kod: VGPF001

  Poroşok winil ellikler dürli çäreleriň dowamynda ajaýyp goragy hödürleýär.Gaty arassaçylyk düzgüni üçin ulanmak üçin amatly.

  Iýmit bilen işlemekde giňden ulanylýar, gaýtadan işlemek, lukmançylyk lukmançylyk barlagy we bejergisi, diş, saglygy goraýyş, arassa otag, saç ölýän, elektronika önümçiligi, himiýa synag we çaphana pudagy we ş.m. ýagly maddalardan, kislotadan, emulsiýalardan we beýleki zatlardan goramakda täsirli. suwuklyklar we haç hapalanmagy iň az derejede saklanmaly iýmit taýýarlanylanda gowy hyzmat edýär.

Habar goýbilen habarlaşyň